"In organisaties 'managen' we allemaal processen, ook als we het niet zo noemen. 

Expliciete aandacht voor de manier waarop we dit doen zorgt voor betere resultaten!"

Er zijn veel mogelijkheden voor het managen van processen of BPM (Business Process Management). Proceseigenaren aanwijzen hoeft bijvoorbeeld helemaal niet nodig te zijn. Het belangrijkste is dat de organisatie zo is ingericht dat het werk voor externe en interne klanten zo goed en efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd, en dat eventuele verstoringen worden voorkomen of opgevangen. Goed kijken naar het werk en wat dat moet opleveren voor klanten is dus het belangrijkste. Dat is het uitgangspunt van de meeste methoden voor procesmanagement, zoals Lean, Lean Six Sigma, en vele andere.

Op deze hoofdpagina bespreken we onze visie op procesmanagement vanuit een aantal verschillende onderwerpen, die op vervolgpagina's hieronder nader zijn uitgewerkt.

Procesmanagement of BPM heeft al een lange ontwikkeling achter de rug, zeker wanneer we de oorspronkelijke industriële aanpak meetellen. In dit artikel komen de verschillende stromingen vanuit industrie, kwaliteitsmanagement, IT en administratieve organisatie bij elkaar. De stromingen raken steeds meer geïntegreerd, waardoor geweldige resultaten bereikt kunnen worden.....

Op deze pagina vind je een korte introductie in onze methode voor procesontwerp. De methode is onafhankelijk van modelleertalen en tooling en past goed binnen een Lean of Lean Six Sigma aanpak, maar kan ook prima binnen een andere benadering toegepast worden. Het denkraam van de methode helpt ook om de resultaten te versterken bij een geleidelijke (iteratieve of agile) verbetering van bedrijfsprocessen door teams en afdelingen.

Wat is een goed procesontwerp? Naast enkele algemene kwaliteitseisen aan modellen en ontwerpen hangt dat met name af van het beoogde gebruik. Om een procesverbetering of -vernieuwing succesvol te kunnen realiseren moet er onder meer voldoende draagvlak zijn om op de ontworpen manier te gaan werken. In dit artikel zijn de belangrijkste eisen aan een procesontwerp onder elkaar gezet. 

Te veel variatie en onzekerheid in je bedrijfsproces? Dan kan er sprake zijn van een complexdynamisch proces en dat vraagt om aanpassingen in de ontwerpbenadering! Op deze pagina beschrijven we dit 'fenomeen' en de aanpak die je kunt toepassen. Bedrijfsregels spelen hierin een belangrijke rol. Met deze methode kan toch de inrichting van processen met mensen en middelen worden uitgewerkt, terwijl het procesverloop vooraf vaak onzeker is.....

Het implementeren van informatiesystemen of applicaties kan zeer effectief uitgevoerd worden door een procesgerichte benadering. In de afgelopen 25 jaar hebben we veel ervaring opgedaan met dergelijke implementaties. Op deze pagina wordt de benaderingswijze kort toegelicht.