Deze pagina geeft een opsomming van de boeken waaraan ik als auteur of editor heb meegewerkt. Op de onderliggende pagina's zijn deze kort toegelicht, eventueel met de mogelijkheid om te downloaden of te bestellen.

Analyseren, ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen 

Auteurs: Gerrit-Jan Obers en Ko Achterberg      Tweede herziene druk, 2012

Cover Grip op processen

 

Dit boek geeft een beproefde methodische aanpak voor werken aan bedrijfsprocessen, inclusief de benodigde inrichting (organisatie, ICT, huisvesting, HRM en administratieve organisatie). De benadering sluit goed aan bij Lean Management en een agile werkwijze. De belangrijkste technieken voor analyseren en ontwerpen zijn toegelicht en voorzien van praktische voorbeelden.

Ontwerpen en inrichten is veranderen. Daarom is er veel aandacht in het boek voor de veranderbenadering en de betekenis die dit heeft voor de aanpak van het ontwerpen en inrichten.

Het boek wordt veel gebruikt op hogescholen voor vakken als BPM of procesmanagement en is tevens de basis voor diverse professionele trainingen. 

 

Strategische ambities realiseren met bedrijfsprocessen

Auteurs: Gerrit-Jan Obers en Ko Achterberg            Gepubliceerd in 2009 door Van Haren Publishing

Dit boek beschrijft de aanpak voor procesarchitectuur die we vanaf het jaar 2000 ontwikkeld hebben samen met collega's, klanten en cursisten. De methode vormt een verbinding tussen procesdenken, organisatiekunde en logistiek management. Het ontwikkelen van de besturing is hierin een belangrijk onderdeel. Tevens besteedt het boek veel aandacht aan het verbinden met veranderkundige aanpakkan ('veranderen onder architectuur') en de integratie met andere vakgebieden zoals HRM, IT en facilitair management. 

In het eerste hoofdstuk wordt naast de benaderingswijze (systeemtheorie en holistisch procesbegrip) ook het begrip Bedrijfsarchitectuur of Business Architecture toegelicht en hoe dit kan worden uitgewerkt op basis van deze aanpak.

De volgende hoofdstukken beschrijven stapsgewijs de aanpak, met veel voorbeelden en uitgebreide verwijzingen naar achtergrondkennis en benodigde competenties. Daarmee is het een prima studieboek, maar het kan ook gebruikt worden voor een eerste kennismaking met het vakgebied.

 

Pocket Guide Business Process Management

 

Editors: Henk Jonkers, Gerrit-Jan Obers, Maria-Eugenia Iacob en Jorrit Buurman

gepubliceerd in 2010 door BPM Forum Nederland en door BiZZdesign (andere cover)

 

Dit kleine boekje - tevens beschikbaar in pdf - geeft een woordenlijst voor BPM in het Engels en een overzicht van gangbare methoden voor procesmanagement.

Je kunt het boekje op de pagina hieronder (lees meer) downloaden.

 

Auteurs: Stef Joosten met Remco Dijkman, Gerrit-Jan Obers (H5), Eric Baardman, Margriet Offereins, Joost van Beek, Niklas Odding, Marco de Mol, Michiel Schipper, Wendy Borneman, Martijn Koopmans

Gepubliceerd in 2002

Omdat het boek niet meer verkrijgbaar is in de boekhandel kun je het op de pagina hieronder downloaden. Met dank aan Stef Joosten!

 

LET OP: Wie dit boek leest na Grip op processen in organisaties of Procesarchitectuur als veranderinstrument zal merken dat we sinds 2002 de terminologie hebben aangepast en dat ook de scope van het concept Procesarchitectuur anders is gedefinieerd.

De volgende verschillen kennende zul je hier geen last van hebben: 

  • In dit boek is de scope van 'procesarchitectuur' en de rol van procesarchitect ook het ontwerpen van de gedetailleerde werkprocessen (en bijbehorende informatiesystemen). Wat we tegenwoordig procesarchitectuur noemen heet in het boek de processtructuur.
  • De lagen in het Proces Architectuur Model worden tegenwoordig anders genoemd ('proces' heten nu werkstroom of end-to-end proces; 'procedure' is nu (werk)proces en 'werk' heet nu activiteit).

De uitleg van wat we nu Procesarchitectuur noemen kun je vinden in Hoofdstuk 5 'Aanpak voor processen'. De methode heeft zich uiteraard hierna nog verder ontwikkeld en is uitgebreider beschreven in het boek Procesarchitectuur als veranderinstrument.